En kommunal foræring til bilisterne

Den 19. september besatte MEC – sammen med Cyklistforbundet, Vestegnen – en p-plads foran Kvickly. Formålet var at slå et slag for at flere lokale cykelture kan begrænse behovet for parkeringspladser.

Høje-Taastrup består i dag primært af bilister, men der er et upåagtet mindretal af ikke-bilister. I kommunens klimaplan har politikerne besluttet at bilomfanget skal begrænses ikke mindst a.h.t. klimaet, og de biler der er her skal i stigende omfang være drevet af el.

Det er et politisk valg i hvilket omfang man skal begunstige bilejerne. Når kommunen stiller alle offentlige p-pladser gratis til rådighed for bilister er her tale om et betragteligt tilskud til den bilejende del af borgerne.

Ifølge vejdirektoratet forventes en p-plads at være på 11 m2 (2.20 x 5). Regner man værdien af en tom byggegrund på 800 m2 i centrum til 2 mio. kr (lavt sat) har en p-plads således en ejendomsværdi på 27.500 kr. Et gennemsnit der kan gå op og ned. Anlæggelsen af en p-plads løber ifølge konsulentfirmaet Niras op i 27.000 kr + moms (i p-hus/p-kælder koster p-pladsen 200.000-250.000 kr hvilket man dog får lov at betale for).

I Høje-Taastrup er stort set al offentlig parkering gratis.

Kommunen har i 2022 ifølge FDB haft en indtægt på 274.000 kr på p-plads-betaling. Altså hvad der svarer til ejendomsværdien i et år af 10 p-pladser.

I kommunen har man ikke overblik over omfanget af offentligt tilgængelige p-pladser, men det er mere end 10.

Måske var det en overvejelse værd at man som bilist får lov til at bidrage bare lidt til den økonomi, der knytter sig til det meget store byområde, der er bundet til parkering. Måske kunne det være et bidrag til kommunens klimaplan om mindre brug af bil.