Flere blomster – færre fliser

Det du gør, gør en forskel! Sådan sagde man i forbindelse med forholdsreglerne i corona-tiden, men det kan man også sige i en række andre forhold. Det gør en forskel om man lægger fliser i sin forhave eller om man planter træer, buske og blomster. Og det handler ikke kun om at det er smukkest. Det handler også om den indsats fravalget af fliser gør. Det handler om plads til naturen i byen.

Ikke desto mindre går tendensen den anden vej. Stadig flere vælger fliserne og motivet er nemt at gennemskue: det kræver ingen eller næsten ingen vedligeholdelse. Det kan godt være et krævende arbejde at lægge fliserne, men når først de ligger der, så er arbejdet gjort.

Hvad måske kan overraske så gælder det samme hvis man planter en række naturligt hjemmehørende stauder, træer eller buske. Når først de står der, og de står så tæt at ukrudtet holdes tilbage, så er det også et minimum af vedligeholdelse. I hvert fald mindre end hvad en græsplæne kræver.

En positiv natureffekt

Der vil være en positiv natureffekt. Et studie fra universitetet i Melbourne i Australien siger at selv forgrønning af et mindre område med oprindeligt hjemmehørende planter, kan have en større økologisk effekt. De har her studeret et 195 m2 stort areal placeret ud til en større vej. Her talte de op hvor omfattende dyrelivet var før, de forgrønnede området med træer, buske og planter. Efter 3 år gjorde de op og måtte konstatere at omfanget af insekt-arter var forøget 7.3 gange. Og her startede de med en almindelig græsplæne. Havde det været det endnu mere begrænsede dyreliv mellem fliserne var forøgningen af insektliv givet noget større.

Naboen og regnvandet

Den stigende tendens til fliser ved husene har en effekt man måske ikke tænker over, men som kan have ganske alvorlige konsekvenser – nemlig manglende klimasikring. Når man – mere eller mindre – fylder haven med fliser sørger man for at det regnvand, der skulle lande i egen have, søger til nabohaven. I disse tiden hvor vi må leve med skybrud og heftige regnskyl kan den manglende lokale nedsivning give problemer. En kilde til ballade med naboen med mindre man har aftalt at han da gerne vil have noget mere regnvand i sin have.

Og så er der hækken

En anden – måske knap så udtalt tendens i haveboligerne – er at skifte den levende hæk ud med plankeværk. Motivet er gennemskueligt. Så slipper man for hækklipperi.

Denne beslutning har igen konsekvens der rækker ud over egen magelighed – nemlig dyrelivet. En hæk er – især hvis den er lidt tyk – et godt levested for fuglene. Her kan de trygt lave deres fuglerede, da der er tæt med blade. Også flere insekter kan profitere af hækken og ikke mindst hækafklippet hvis man laver en bunke med det i haven.

I det store som i det små. De beslutninger vi træffer har konsekvenser. Ikke bare for os selv.

Bragt i Sjællandske Medier 2023-11-06