Fødevareproduktion i havet med store perspektiver

Tænk sig at kunne blive ”landmand” på havet ved at investere i alt godt 100.000 kr  i en båd uden at gøre brug af gødning, ferskvand, antibiotika eller pesticider. Tværtimod at kunne producere fødevarer, gødning, dyrefoder og biobrændsel og samtidig opsamle 5 gange så meget CO2 som man ville kunne på et lignende areal på landjorden.

Det lyder som en sang fra de varme lande fyldt med varm luft. Ikke desto mindre var det præcis et sådant initiativ der blev belønnet med Realdanias pris ved den årlige prisuddeling hos Sustainia (Ugebrevet Mandag Morgen), i starten af februar.

Foreløbig er der 25 ”havlandmand” i gang ud for den canadiske og amerikanske østkyst, men mange flere er på vej – også fra andre lande. Der er tale om ”vertikal farming” under havoverfladen. Det er virksomheden ”Thimble Island Ocean Farm” der står bag konceptet, der indebærer at man dyrker tang og søgræs i kombination med dyrkning af østers og muslinge i bure. Der er tale om et initiativ der ikke kræver hverken stor økonomi eller lang uddannelse af ”farmerne”. Der er tale om et retfærdigt projekt der netop retter sig mod de, der måske ellers ville være arbejdsløse og fanget i fattigdom. Det er open source, hvilket indebærer at alle skal kunne være med. Ingen patenter her.

– Der er fantastiske perspektiver i jeres initiativ, sagde direktør Jesper Nygaard fra Realdania ved prisoverrækkelsen til grundlæggeren og ejeren af ”Thimble Island Ocean Farm” Bren Smith. Over 40% af verdenshavene er allerede i dag alvorligt og negativt påvirket af menneskelig aktivitet. Der er stærkt brug for initiativer der afhjælper dette forhold. Ikke bare sikrer initiativet at der kommer liv i døde havområder. Det renser havet og styrker biodiversiteten og skaffer mad og jobs.

Bren Smidt gik ud af skolen som 14 årig. Han ville være fisker. Han prøvede livet som industriel fisker og oplevede hvordan de tømte havet, brugte voldsomt mange ressourcer og rev havbunden op. Han stoppede i erkendelse af at hvis det fortsatte sådan ville han ikke kunne blive ved med at leve af det fiskeri, han elskede. Efter kortvarigt at have arbejdet med miljøbelastende dambrug på land, nåede han frem til konklusionen at vi skal arbejde i 3D på havet. At arbejde i tre dimensioner:  man skal være fisker, landmand og miljøvogter på en og samme gang.

Det er det som han og stadig flere nu efterlever, og som han høster stor anerkendelse for. Ikke blot i form af den fornemme pris hos Sustainia men i USA har han høstet adskillige priser for landmandslivet til havs.

Det handler ikke kun om at skaffe føde til mennesker. Det handler også om at styrke lokalsamfund i en række kystnære områder. Har man ikke mulighed for selv at rejse kapitalen er der allerede nu erfaringer med at etablere og drive havfarmen på andelsbasis således at andelshaverne er sikret en andel i fangsten. Projektet giver også mulighed for, via hurtigvoksende tangplanter, der bruges som gødning. Der er tale om et blå-grøn samarbejde idet næringsstoffer høstet på havet vil kunne nyttiggøres i f.eks. produktion af tomater på land. Udover gødning har tang også potentiale som biobrændstof og vil kunne fortrænge den fossile olie.

Søgræs har også – udover at være hurtigvoksende – andre spændende egenskaber. De indeholder f.eks. flere proteiner end sojabønner og mere calcium end mælk.  Der er masser af potentiale i dette landmandsskab til havs. Vi har kun lige set starten.

Ocean-farming er et robust og langtidsholdbart initiativ som har overlevet to store orkaner idet det ligger gemt under havoverfladen kan markeret ved bøjler på overfladen. Det skal også være langtidsholdbart. Bren Smidt har ambitioner om at inden 2025 er der 1 mio. ocean-farmere.

Tang-høst

Læs mere på:  http://thimbleislandoceanfarm.com/

Bragt i Sjællandske Medier 20. februar 2017.