Fornyelse af den gamle genbrugsgård i Taastrupgaard

Miljø- & EnergiCentret indgår i et spændende samarbejde, hvor vores 30 år lange erfaring med bæredygtighed, genbrug og socioøkonomisk arbejde bliver bragt i spil. Boligområdet Taastrupgaard er nemlig i gang med en omfattende fysisk omdannelse, hvor nedrivning og renovering af boliger, samt etablering af privat boligområde er med til at skabe et nyt kvarter.

Genbrugsgården skulle oprindeligt rives ned for at gøre plads til at bygge private boliger. Men de frivillige i genbrugsgruppen og afdelingsbestyrelsen modsatte sig planerne med ønske at bevare bygningen og de frivillige aktiviteter.

Genbrugsgården har længe været omdrejningspunkt for beboernes engagement i cirkulær økonomi. De frivillige sorterer storskrald, der afsættes (metaller) eller afhændes gratis (møbler). Derfor var det også vigtigt for beboerne, at bygningen blev bevaret og del af fremtidens Taastrupgaard. Men hvor bygningen tidligere lå i udkanten af boligområdet, vil den i fremtiden være centralt placeret mellem det almene og kommende private boligområde. Dermed opstår en mulighed for ikke bare at skabe fælleskab om genbrug, men også for at invitere ind til et bæredygtigt naboskab på tværs af ejerformer.

Udvikling af bygningen og af dens faciliteter skal åbne stedet op med socioøkonomisk virksomhed, mødested og værksted, hvor man kan lære om og arbejde med genbrug. Sammen med kvarterets eksisterende og nye beboere skal genbrugsgården udvikles til at være ramme om fællesskaber på tværs af boformer og etnicitet.

Der er derfor etableret et samarbejde med Høje Taastrup Kommunes klimacenter og jobcenter, med Miljø- og Energicentret (MEC), European Green Cities samt rådgivningsvirksomheden Provice om at finde finansiering til at udvikle og drive fagspecialist- og videndelen, der skal understøtte udviklingen af en socialøkonomisk virksomhed.

Der er nedsat en styregruppe om udviklingen af Genbrugsgården. Gruppen består af frivillige og af medarbejdere fra drift og boligsocial helhedsplan. Styregruppen udvides med medarbejder fra MEC.

Både frivillige, Taastrupgaards afdelingsbestyrelse og drift samt Miljø og Energicentret (MEC) deltager i styregruppen og er allerede involveret i udviklingen af Genbrugsgården.
Høje Taastrup Kommune er central samarbejdspartner og flere indtænkes i projektet: Den lokale skole, private boligforeninger (Taastrup Have og SVANEN Development).

Det boligsociale team vil løbende arrangere aktiviteter i bygningen og på pladsen for at involvere flere eksisterende beboere samt foreninger og grupper som arbejder med håndværk og genbrug i resten af kommunen. MEC er indgang til disse grupper.

Målgruppen er først og fremmest eksisterende voksne beboere, der oplever øget udsathed pga omdannelsen. Ved at udvikle genbrugsgården som værksted og mødested, skal det gøres nemt at blive del af uformelle fællesskaber, f.eks. omkring up-cycling af tøj og værksted.

Mødestedet kobles med genbrugsfrivillige og fagspecialister, så den eksisterende funktion udvikles til soc.øko. virksomhed med beskæftigelse til borgere med særlige behov.
Samtidig opbygges nye fællesskaber gennem kurser og større begivenheder, der inviterer borgere udenfor Taastrupgaard til at blive del af stedet.

Stedet vil være åbent for offentligheden flere dage om ugen med åbent værksted, kurser og café.
De frivillige og samarbejdspartnere underviser i genbrug og upcycling for kommunens skoler.
Desuden vil der i sommerhalvåret blive arrangeret større begivenheder.