Fremtidens eldrevne varetransport er begyndt

Lastbilerne skal drives med el og den skal helst produceres på lokale vindmøller. Meldingen er klar fra Schulstads logistikchef Niels Holm. Og det er ikke bare snak.

Inden året er omme har Schulstad 13 store lastbiler, der alle vil være drevet på el og to hybrid, og de vil blive ladet op på  ladestandere i Hvidovre. Der arbejdes med at med at få strøm produceret fra en ny vindmølle  placeret i industrikvarteret. Ikke nogen lang og energitabende distribution fra energiø i Nordsøen. Vindmøllen er der dog ikke endnu, men de involverede parter, der også inkluderer Hvidovre kommune, er enige om at det skal den.

Energifællesskab er etableret

Der er etableret et lokalt energifællesskab bestående af Schulstad, Anchersens Busser  og der arbejdes med at etablere energifællesskab  på Avedøre, der skal sørge for den nye vindmølle og ladestanderne.

De 13 lastbiler fra Schulstad leverer deres brød ud til hovedstadstadsområdets supermarkeder om natten, hvor der ikke er trængselsproblemer og så, når de kommer hjem, kan de køre til opladning.

Om dagen kører Anchersens Busser rundt og når natten støder til så kører de til opladning. Opladningsfaciliteterne udnyttes således maksimalt.

Det er dyrere men….

Det er selvfølgelig markant dyrere at køre med el-drevne lastbiler i forhold til diesel, men der er gode takter i det, fastslår logistikchefen. Ikke bare er de markant mere klimavenlige, men de slipper for kørselsafgiften, der indføres for fossildrevne lastbiler fra 2025. De kan, fordi de er støjsvage, komme ind i byen om natten og fordi de undgår trængslen kan de på en time forsyne 5 butikker. Når vi kører i  dagtimerne kan kun nå to i timen.

Dertil kommer mindre udledning af af CO2, , reduktion af tomgangsdrift, mindre stress for chaufførerne i morgentrafikken og større trafiksikkerhed.

De andre brødproducenter, Kohberg, Pågen og 15 små producenter, har fanget fidusen. Alle får de fordelt deres brød fra Schulstads biler.

0-profit afdeling

Schulstad er således tæt på at have fået et setup, hvor brøddistribution i Danmark gøres med mindst muligt belastning af miljøet. Det er da også baggrunden for at distributionen køres som 3.part logistik og fungerer som et 0-profit afdeling, der skal hvile i sig selv.

Schulstad har 66 lastbiler så der går lidt tid før alle er udskiftet til el. De kan dog også komme ind i byerne om natten, da de er støjcertificererede (PIEK-certificering).

Schulstad er en spydspids for distribution til supermarkeder. Andre leverandører af f.eks. mælkeprodukter og frugt og grønt følger interesseret med. Ikke mindst i den lovgivning, der skal til for at de gode takter kan bredes ud. Dette gælder f.eks. behovet for et landsdækkende krav om støjsvag varedistribution og hjælp til etablering af ladestandere.