Går med Klimakaravanen det sidste stykke

Befolkningen er langt mere engageret i klimasagen end politikerne på Christiansborg gør sig det klart.

Derfor har foreningen Klima-Karavanen taget initiativ til en vandring fra vest til øst. Det sker i perioden 26. august til 17. september. Den 16. september er karavanen på vores kanter idet den gør stop i Albertslund fra kl. 16.30 og drager videre det sidste stræk mod Christiansborg kl. 10 (mødested ved stationen).

I Albertslund vil der være et righoldigt program med tale af borgmester Steen Christiansen, Mogens Lykketoft og Bedsteforældres Klimaaktion.

Om aftenen er der fest i Forbrændingen med rock (Scotland Yard), jazz (Cecilia) og pop/rap (Fyld effekt)

19 lokalgrupper på ruten Esbjerg-København støtter op om projektet. I Albertslund er det Verdensmålcentret. De står for det praktiske som overnatning (gymnastiksale, idrætshaller, camping) og fortæring.

Læs mere om Klimakarvanen