Grønne kirkegårde i Høje-Taastrup

Vi har taget pulsen på hvor langt de forskellige menighedsråd og deres kirkegårdsmedarbejdere er m.h.t. at implementere natur og biodiversitet på kirkegården.

En lille undersøgelse af de syv kirker viser stor forskellighed:

Rønnevangs kirke: 

Her er der ingen planer for biodiversitet på kirkegården

Taastrup Nykirke

Menighedsrådet har – i samarbejde med kirkegårdsmedarbejderne lavet en helhedsplan for begrønning af kirkegården (se artikel andetsteds)

Høje Taastrup kirke

De har et lille “skovområde” med urørt natur, insektliv og biodiversitet, men meget lidt af den slags på selve kirkegården. Ingen aktuelle planer.

 

Sengeløse Kirke

Sognegården skal rives ned, og når det er sket bliver lavet en plan for biodiversiteten, blomsterne og bierne på kirkegården. Det vil ske fra august-september 2023. Som kirkegårdsansvarlige Gunner Andersen siger: ”Det er tosset at skulle køre rundt og slå alt det græs”.

Reerslev kirke

Har ingen planer for biodiversitet på kirkegården

Ansgar kirke i Hedehusene

I samarbejde med bilauget er der etableret et stort vildblomsterområder, sammen med spejderne er opsat insekthoteller, planter og blomster fra forskellige verdensdele er plantet rundt omkring på kirkegården for at sikre mangfoldigheden (og så der er noget der blomstrer på alle tider af året). Der er et fuglebad i urnehaven, hvor vandet jævnligt skiftes.

Fløng kirke

Her er man i gang med en ide-fase hvor menighedsrådet bl.a. har været på besøg på en grøn kirkegård i Holbæk. Inden budgetlægningen til september skal der foreligge en samlet plan for kirkegården herunder for hvordan det grønne kan indpasses.

Billedtekst: Her fejrer Bilauget indvielsen af bigården på Ansgar kirkes kirkegård.