Gymnasiet rykker for biodiversiteten og madforståelsen

Som led i Høje-Taastrup Gymnasiums klimavision, er de begyndt at plante frugt- og nøddetræer, på skolens matrikel. De gør det for at vise at maden faktisk vokser på træerne og når man bruger træer til fødevareproduktion, så er maden ikke bare CO2 neutral, men CO2 negativ, i og med at de trækker CO2 ud af atmosfæren samtidig med de giver et årligt udbytte til glæde for eleverne og andre borgere i kommunen.

Et andet led i gymnasiets klimavision er en satsning på en øget biodiversitet, hvor de forsøger at skabe kost og logi for insekter i en erkendelse af at det ikke er nok at bierne har mad, hvis de ikke har et hjem og det heller ikke er nok at have et hjem uden mad. Derfor arbejder de på at sikre begge dele ved at lave blomsterstriber, udlægge dødt ved og undlade at slå græsset på udvalgte dele af matriklen. Iindsatsen understøttes af at de samtidig har indført en årlig biodiversitetsdag for biologieleverne, hvor de skal undersøge biodiversiteten på skolens matrikel, så de kan følge udviklingen i takt med indsatsen.

På nuværende tidspunkt er der plantet 21 frugt- og nøddetræer, men målet er at det skal være mange flere. Det er Anders Jensen, biologilærer der står i spidsen for projektet.

Det er på den baggrund at Agendarådet har bevilget skolen 20.000 kr til at få skaffet flere træer og styrke biodiversiteten.

Det er bevilget fra Natur og Miljø-puljen der kan søges af alle i Høje-Taastrup, der har en god ide til at understøtte natur, miljø og klima. Næste frist for ansøgning er den 16. november. Man skal sende ansøgningen til arnelar@htk.dk.  Man kan læse mere om Natur og Miljøpuljen på https://www.htk.dk/Om-kommunen/Naturbeskyttelse/Natur-og-miljoepulje