Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Høje-Taastrup Miljø- og Energicenter

Fredag 3. juni kl 9:30

MEC’s kontor

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Ændring af vedtægtens §2 Formål

Nuværende tekst:

Formålet med Miljø- og Energicentret er at styrke en bæredygtig udvikling, der tilgodeser

økologisk balance. Foreningen er registreret som socialøkonomisk virksomhed.
Indstilles til følgende ændring:

Formålet med Miljø- og Energicentret er at styrke en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. Alle foreningens midler skal anvendes til foreningens formål og regner sig for almen nyttig forening. Foreningen er registreret som socialøkonomisk virksomhed.

Tilføjelsen:

”Alle foreningens midler skal anvendes til foreningens formål og regner sig for almen nyttig forening.” er en præcisering af at MEC er non-profit virksomhed. Det er nødvendigt i relation til EU bevilling at dette bliver slået fast i vores vedtægter.

3. Eventuelt

20. maj 2022
Mads Peter Schreiber
Formand