Konfirmanderne samlede skrald

Indsatsen for at holde byen ren for affald får nye knopskud. Senest samlede 16 konfirmander fra Høje Taastrup kirke i starten af oktober skrald i og omkring landsbyen. De blev af sognepræst Charlotte Slot fordelt i otte hold der i en time samlede skrald bl.a. omkring rådhuset, stationen og gymnasiet. Det blev til en pæn bunke skidt som naturen blev befriet for. De unge mennesker var åbenlyst stolte af at have gjort en forskel.

Høje Taastrup kirke er en grøn kirke og ren by indsatsen skal ses i den forbindelse.

Indsatsen skete i samarbejde med Ole Pedersen fra Ren By teamet som leverede indsamlingsudstyr. Charlotte Slot vil ikke afvise at der nu er startet en ny tradition for konfirmandholdet.