Martin Linow Jørgensen

MEC er det bedste sted jeg har arbejdet. Her er der højt til loftet. Der er en rar tone og folk er gode kollegaer. Opgaverne er alsidige – man kommer ikke til at kede sig eller længes efter fyraften.

Sådan siger Martin Linow Jørgensen, der er 31 år og som i snart fire måneder har været tilknyttet MEC i en praktikordning. Martin har været på ganske mange praktiksteder, hovedparten steder, hvor han ikke har trivedes. Enten var arbejdsmiljøet for hårdt, opgaverne for ensformige eller for belastende.

Han er uddannet i offentlig administration og kan bedst lide at arbejde på kontor eller lager.

Martin har ikke noget nemt liv. Han har diagnosen paranoid skizofreni. Dette medfører psykiske udfordringer med svære og depressive tanker.

Sygdommen ytrer sig ved, at han kan falde ned i et sort hul og få selvmordstanker og have svært ved at være sammen med andre. Han ved aldrig helt på forhånd, hvordan han vil reagere i de forskellige situationer, men de 3 gange 3 timer han har i MEC, lægger en god dæmper på de mørke tanker.

Det er ikke fordi Martin ikke gør noget ved det selv, han arbejder hårdt for at få et bedre hverdagsliv.  Han er med hver onsdag i Åben Cafe på Perron 74 på Parkskolen, der netop er rettet mod unge, der som Martin kæmper med psykiske lidelser. Så deltager han også om mandagen i Midtpunkt på FGU-skolen, hvor de er 6 til 10 unge der laver mad sammen og hygger sig. Begge dele giver ham noget, når han har nedkæmpet den modstand han har mod at bevæge sig ud af lejligheden i Charlotteager.

Han får hjælp til at håndtere sin hverdag af en hjemmevejleder, der kommer et par timer og hjælper ham med at holde styr på den praktiske hverdag. Han har også en mentor som han kan kontakte, når det brænder på. Derudover har han en god familie, som hjælper ham i hverdagen, når det bliver svært.

Han oplever at have god hjælp fra kommunen på trods af, at der er en hyppig udskiftning af sagsbehandlere. Han håber at han vil kunne blive tilkendt retten til fleksjob på sigt.

Bedst selvfølgelig om han kunne blive ansat i MEC, hvor han er yderst påskønnet og hvor han har en stjerne i kraft af sin hjælpsomhed og velvillighed. Eneste problem er her at MECs økonomi ikke rækker til yderligere en ansættelse. Indtil videre glæder alle parter sig over, at han så aktivt kan indgå i en praktikordning.