Meget blæst, mange indsamlere og mindre affald

147 mennesker var i weekenden – i den kraftige blæst – aktive med at gøre kommunen lidt mere ren i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings (DN) landsindsamling. 

I Plushusene i Nærheden var de 24 og havde de gjort et hyggeligt arrangement ud af det. De sluttede arrangementet med kaffe og kage. De var i gang allerede om lørdagen.

Også i Reerslev havde de 20 deltagere en særlig afslutning, idet de sluttede med en udstilling af de mest specielle ting, de havde fundet (se nedenfor).

Flest var med i Torstorp hvor 30 frivillige på en time fik samlet 105 kg affald. Bestyrelserne er gået aktivt ind i affaldsbekæmpelsen og har anskaffet en række affaldspickere som kan benyttes ved en sådan lejlighed.

Ved Hedehusene station var der sidste år kun indsamlingslederen Ole Pedersen, så der var ikke de store forventninger, men der kom dog 7 friske indsamlere ,der fik et godt udbytte.

Også i Vridsløsemagle og Sengeløse overraskede fremmødet idet der kom 22 i Vridsløsemagle og 12 i Sengeløse.  De måtte deles om indsamlingsudstyret, idet der ikke var forventning om at så mange ville møde frem.

Ved Medborgerhuset i Taastrup var der 10 fremmødte, mens fremmødet i Fløng og Miljø- og EnergiCentret var mere beskedent – nemlig 4 hvert sted.

14 forældre og børn samlede ind omkring Hakkemosen i DNs naturfamilie-gruppe. Udover at børnene blev klogere på at affald og natur ikke går sammen, fik de samlet en stor og tung sæk med affald.

66 fyldte sække – plus det løse – blev det til. Hvis en sæk sættes til 10 kg er naturen således blevet lænset for 660 kg. Dertil skal lægges de 105 kg som de vejede sig frem til i Torstorp.

Der blev registreret 208 nikotinposer, men der var garanteret mange flere. Ikke alle fik registret dem som DN havde opfordret til.

Udover de nævnte var der også indsamling i  City Zoo, der opfordrede hundejere til at samle ind, når de gik en tur med hunden.

Formålet med aktion er at rette opmærksomheden mod “natur-grisene” i det forfængelige håb at flere og flere vænner sig af med bare at droppe affaldet i naturen, og tværtimod kan glæde os over en ren by.

Nu tager “ren by-initiativet” så over med en aktionsdag i hver af månederne i sommerhalvåret. Ønsker man at blive en del af holdet og løbende blive informeret om aktionerne så skriv til kai@mec-ht.dk.

Nedenfor billeder fra dagen:

Her nogle af indsamlerne ved Taastrup Medborgerhus med indsamlingsleder Peter Saadbye i front.
Her er størsteparten af indsamlingsholdet i Reerslev.
Et par stykker fra holdet i Hedehusene tog til Hedelandsvej og her kunne de meget hurtigt fylde en varebil med lidt af hvert som dovne borgere bare har smidt.
Man kan godt samle skrald selvom man har småbørn. Her i Sengeløse.
I Reerslev sluttede de af med en udstilling med de særeste af de ting de fandt.
Ved Hakkemosen var det de yngste der førte an og fandt affald alle mulige steder.