Plant træer, plant træer og endnu flere træer 

De er meldingen fra en garvet klimaforkæmper, Paolo Lugari fra Columbia. I 1967 grundlagde han Las Gaviotas, en eksperimentel landsby i de østlige savanner i Colombia. Ingen troede, at noget kunne vokse her, efter at de spanske erobrere skar ned de sidste træer for 250 år siden. “Myndighederne sætter altid sociale eksperimenter i gang de letteste og mest frugtbare steder. Vi ønskede det sværeste sted. Vi regnede med, hvis vi kunne gøre det her, vi kunne gøre det overalt, “siger Lugari, der i dag er 72.

I dag, efter næsten 50 år, er der plantet omkring 9 millioner træer på 8.000 hektar på den tidligere savanne. Området ligger som en genfødt regnskov. Ved starten af ​​projektet var der ca. 20 planter, og nu tæller forskere at der er 250 forskellige arter, mere end i mange dele af Amazonas, og antallet fortsætter med at stige.

Om projektets perspektiv siger Lugari:

“For at livet skal kunne fortsætte på jorden, har vi brug for skove til at dække 50 procent af planeten. Det er vores livsforsikringspolitik ”.

En 2015 Yale-undersøgelse vurderer, at der er 3 billioner træer i vores verden. Skovene dækker omkring 31 procent af verdens jordoverflade. Det samlede antal træer er faldet med omkring 46 procent siden begyndelsen af ​​den menneskelige civilisation, og vi fortsætter med at miste ca. 15 mia. træer (0,5 procent af den samlede skovdækning) hvert år.

Det er denne tendens vi skal stoppe.

Der er positive tegn. Skovene i Europa er vokset med en tredjedel i løbet af de sidste 100 år. I Nordamerika overstiger skovvækst også høsten. Men ødelæggelsen af ​​regnskov i Amazonas, Asien og Afrika fortsætter. En meget væsentlig årsag til denne træfældning er efterspørgslen fra vesten, hvor vi bl.a. importerer dyrket soja til vores kødforbrug fra områder der før var regnskov.

Lugaris erfaringer viser, at træer ikke kun optager kuldioxid, de gendanner jorden det han kalder ”jordens hud”. Vel og mærke når det er skov og ikke plantage. Med genetableringen af jordens ”hud” er der spontant kommet mange forskellige arter tilbage som giver liv til et selvgenererende økosystem. Rødderne på alle disse nye træer og planter sikrer også grundvandet. Vand fra den genetablerede Las Gaviotas regnskov sælges nu i restauranter i Bogotá. Endelig har skovdækket den effekt at det skaber mere regn, som det er dokumenteret med fire årtier af meteorologiske data indsamlet på stedet.

Ingen har endnu regnet ud hvad et økologisk værdi af et træ er. Men det er langt mere end træets samlede værdi og kapaciteten til kulstofopbevaring. Derfor er det ifølge Lugari ikke noget vigtigere end at plante træer.

Som Lugani siger: ”At plante træer er såre let – det kræver ikke høj uddannelse – kun entusiasme”

Lugaris opråb bliver hørt. Colombias kongres vedtog fornyelig en lov, der kræver, at alle borgerne i landet skal plante og tage sig af-fem træer. At de mener det alvorligt viser deres incitament: Unge der har været aktiv i træplantning vil nemmere kunne komme videre i uddannelse.

I Danmark dækkes ifølge Naturstyrelsen 14.3% af vores areal af skove. Vi planter mere end vi fælder, men vi bruger mere træ end vi selv producerer. 75% af det træ vi bruger i Danmark importeres og afstedfører således træfældning i andre lande. MEN hvert et træ tæller. Ifølge det Det Biovidenskabelige Fakultet binder et bøgetræ hvad der svarer til 4.3 tons CO2 i dets levetid.

Kilde: Optimist News 28.5. Læs her 

Group of environmental conservation people hands planting in aerial view