Transportens klimaaftryk skal lettes

Blød trafik. Foto: Marie Hald
Blød trafik. Foto: Marie Hald

Høje-Taastrup kommunes klimaplan er nu 2 år gammel. Det samlede CO2-aftryk er faldet ikke mindst p.g.a. at stadig mere energi produceres af vedvarende energikilder og i kraft af den omlægning af energikilder som Høje-Taastrup Fjernvarme har foretaget.

De lavest hængende frugter er høstet, og nu står tilbage det, der er højere oppe i træet. Og det er trasnportområdet. Ikke mindre en 60% af CO2-udledningen inden for kommunens grænser hidrører fra transportområdet.

Der er arbejdet med indsatser, der har været rettet mod virksomheder, hvor kommunen har medvirket i en række projekter om grøn gods- og varetransport og nye initiativer er igangsat. Det vurderes at ca. 1/3 af CO2-udledningen fra transport kan tilskrives gods- og varetransporten.

Der har været gjort en særlig indsats vedr. elbiler med informationsarrangementer og opsætning af stadig flere ladestandere og omfanget af elbilister er – også i Høje-Taastrup – for kraftigt opadgående.

I samarbejde med Movia er man i gang med en omlægning så al bustransport inden udgangen af 2026 er på el.

Kommunens egen bilflåde omlægges løbende til el. I dag er 51 biler omlagt til el.

Endelig kan nævnes at et enigt byråd har besluttet en særlig cykelhandlingsplan.

Der er ingen tvivl om at kommunens klimasekretariat gør en kæmpeindsats for at få sat skovlen under alt det, der resterer på transportområdet. Men det er en svær opgave, da det ikke mindst kommer til at angå en række individuelle vaner der skal ændres på.

Hvordan får vi flere til – jfr. Den vedtagne cykelhandlingsplan – til at hoppe på cyklen når man skal bevæge sig lokalt?

Hvordan får vi flere skolebørn til at cykle til og fra skolen – herunder at få flere forældre til at turde lade barnet bevæge sig selv fremfor at køre dem i bil?

Hvordan får vi flere til at deles om transporten til og fra arbejde?

Hvordan kan vi få flere til at teste en elcykel som alternativ til bil?

Hvordan stiller vi krav til kommunale leverandører om færre transporter og at flere af dem er på el?

Blot nogle af spørgsmålene. Oplagt at MEC yder sit bidrag her.