UDDANNELSE I ULANDE ER EN GOD KLIMAINDSATS

”Der er en elefant i rummet som vi ikke snakker om – og det er befolkningseksplosionen ikke mindst i Afrika.” Det hører vi tit når vi taler om klimakrise og vores store ressourceforbrug.

Det er rigtigt at klodens befolkning vokser stadig selvom det sker med lavere hast. FN skønner at vi topper omkring 2050 med ca. 10 mia. borgere.

Væksten er meget ulige fordelt. Vi blive i de vestlige lande bare ældre og ældre. En FN-prognose taler om at i vesten i 2050 vil 40% af befolkningen være 65 eller derover. En dramatisk udvikling som vi allerede i dag ser er i gang. Vi begynder i stigende grad at tale om behovet for import af arbejdskraft der kan hjælpe til i sundhedssektoren, byggeri m.v.. Samme tendens ser vi også i flere andre vestlige lande. Måske skal vi prise os lykkelige over at det ikke er alle, der er så gamle som os.

4 jordkloder kan blive nødvendig

Også af en anden grund skal vi nok skønne på, at ikke hele kloden lever med det ressource- og klimatryk som os i vesten. Hvis alle skulle leve som os ville det kræve 4 jordkloder.

Ikke desto mindre hører man ikke sjældent udsagnet om at de mange nyfødte afrikanere som det helt store klimaproblem. Det er jo rigtigt at 5-6 nye borgere pr familie vil kræve et indhug i ressourcerne, energien og presse klimaet. Ikke så meget som os, men alligevel.

Højere levestandard ønskelig

Vi kan imidlertid godt se fornuften i at også fattige mennesker i ulandene gør krav på en levestandard der – om ikke på vores niveau – så dog markant over sultegrænsen.

Problemet synes uløseligt så hvad nytter vores indsats for klimaet, når så mange munde skal mættes?

Der er imidlertid en løsning som også vi kan bidrage til – det handler om uddannelse – ikke mindst af kvinder. Det er ”Drawdown” der har lavet en gennemgang af de 100 mest effektive globale indsatser vi kan gøre for klimaet og her kommer uddannelse af kvinder ind på 6.pladsen. De nævner Sydkorea som eksempel. Her var tidligere en meget høj fødselsrate og et meget lavt uddannelsesniveau for kvinder, men det ændrede sig ved en meget bevidst og målrettet indsats efter Korea-krigen.

843 mio færre mennesker

”Drawdown” konkluderer at hvis alle lande frem mod 2050 fik sikret at kvinder fik gennemført en 12 årlig uddannelse vil der blive født 843 mio færre mennesker. En fødselsbegrænsning, der ville have dramatiske effekter for klimaet. Forskellen mellem en kvinde uden uddannelse og en kvinde med 12 års skolegang er et fødselsfald på 4-5 børn. Det er præcis de steder, hvor kvinder har sværest ved at få uddannelse, at fødselsraten er højst.

Det høje uddannelsesniveau giver bedre mulighed for at de kan klare sig selv. Det gør dem mere modstandsdygtige og spiller positivt sammen med tilgangen til prævention. Selvbevidste kvinder finder sig ikke i overgreb og er meget mere bevidste om nødvendigheden af at beskytte sig.

Uddannet – så gang i prævention

Jo mere veluddannet befolkningen er, jo bedre vil de være i stand til at hæve deres leveniveau og således mindske den urimelige ulighed i velstand, der er mellem syd og nord.

Hvis vi virkelig mener det alvorligt at befolkningseksplosionen er et kæmpeproblem i forhold til de udfordringer kloden står overfor, så bidrager vi i langt større omfang til at f.eks  Afrikas befolkning – og ikke mindst kvinderne – får bedre muligheder for uddannelse.

Hjælpen kan have udtryk på mange måder – en cykel som gør at det er nemmere for pigerne at komme den – nogen gange – lange vej til skolen. Solceller der sikrer at de kan få lys og læse lektier når det er aften, hjælpe til gode uddannelsesmuligheder i flygtningelejre.

Der er ikke noget at tage fejl af: et højt uddannelsesniveau er en god klimaindsats.

Kilde: Drawdown (https://drawdown.org/)  er videnskabsbaseret organisation med fokus på klimaløsninger og strategier.

Bragt i Sjællandske Medier 7.9.2023