VÆLGERMØDE OM KLIMA, NATUR, TRAFIK OG DEMOKRATI

Det er klimaet, naturen, trafikken og demokratiet, der er i centrum mandag den 1.november. Da afholder Naturfredningsforeningen, cyklistforbundet, Miljø- og EnergiCentret og Frivillighedsdagen der er gået sammen om arrangementet, der er åbent for alle.

De har fået tilsagn fra Michael Ziegler (C) , Hugo Hammel (A), Lars Prier (O), Lisbeth Kjærholt (V), Danny Malkowski (L), Emil Viskum (Ø), Ken Patrick Petersson (Å), Esat Senturk (B), Özdes Durikan (F) om at de godt deltage.

Alle har de forlods fået fire spørgsmål, som arrangørerne forventer at de svarer på:

  • Hvordan skal kommunen forholde sig til cirkulær økonomi i egen virksomhed og i lokalsamfundet?
  • Hvordan bliver vi Danmarks bedste hverdagskommune for cyklister?
  • Hvad vil du gøre for at passe bedre på vores grundvand?
  • Hvilke redskaber skal vi bruge for at inddrage borgerne mere i den demokratiske proces?

De gør dog opmærksom på at alle tilhørerne skal være velkomne med deres spørgsmål blot de holder sig inden for aftenens faglige ramme.

Arrangementet, der finder sted i Taastrup Medborgerhuse starter kl 19 og vil være færdigt kl. 21.

Fra sidste vælgermøde med samme arrangørkreds.