Vellykket årsmøde i DN-Høje-Taastrup

DNs præsident Maria Gjerulf Gjerding levede helt op til forventningerne, da hun den 27. oktober var indleder ved DN-Høje-taastrups årsmøde. Hun beskrev f.eks. nuanceret DNs tilgang til det omfattende forlig omkring landbruget i klimasammenhæng og kom ind på flere relevante landpolitiske temaer som indsatsen for redningen af havets dyre- og planteliv, vores drikkevand og biodiveristen.
Hun spillede fint videre til den kommunale valgkamp hvor hun havde set på den ringe placering som Høje-Taastrups natur har og hvor hun bl.a. opfordrede os til at koble interessen for den vilde natur med indsatsen for at bekytte indvindingområder for drikkevand.
Der kom flere gode indlæg fra de godt 20 tilhørere f.eks. om den modsætning der ligger i at ville beskytte natur og samtidig sikre de bedste forhold for den vedvarende energi.
Efter en pause gennemgik formanden Knud Anker Iversen det sidste års ganske mange aktiviteter, og derefter var der valg til bestyrelse. Her erstattede sommerfugleambassadør Kenneth Penter Stig Günther, der er flyttet til Italien. Bestyrelsen blev forstærket af et hold på tre suppleanter Jens Wiene, Carsten Vestergaard og som helt ny Betina Løvbeck Jensen, der også er sommerfugleambassadør.
Denne del af årsmødet blev samvittighedsfuld ledet af vores nye organisationskonsulent Rebecca Maria Dahl.
Under punktet evt. redegjorde DN-medlem Finn Bodholdt for hvorfor han stiller op som forbrugerrepræsentant i HTK vand og Kloak. Man kan stemme på ham ved at gå på www.htkforsyning.dk. Her skal man åbne feltet “forbrugervalg” og så ellers åbne fanebladet til selve valget.