Vilde haver

Høje-Taastrup Kommune er sammen med 88 andre kommuner tilmeldt konkurrencen. Du kan tilmelde din have ved at klikke her: VILDE HAVER Baggrund for konkurrencen Vi står midt i en ”naturkrise” Biodiversiteten går tilbage over alt i verden I Danmark er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for at forsvinde helt Høje-Taastrup Kommune og dansk … Læs mere

Emil`s Sankt Hans tale 2022 i Hakkemosen

Vi er samlet i dag for at fejre sankt hans, som dels er en gammel fejring af Johannes døberens fødselsdag, hvor traditionen var at man tændte bål. Denne tradition blev især i norden holdt i hævd og blev mikset af almindelig folkeovertro såsom troen på hekse, troldmænd og ånder samt traditioner fra datidens sommersolhvervsfester og … Læs mere

Grønne kirkegårde i Høje-Taastrup

Vi har taget pulsen på hvor langt de forskellige menighedsråd og deres kirkegårdsmedarbejdere er m.h.t. at implementere natur og biodiversitet på kirkegården. En lille undersøgelse af de syv kirker viser stor forskellighed: Rønnevangs kirke:  Her er der ingen planer for biodiversitet på kirkegården Taastrup Nykirke Menighedsrådet har – i samarbejde med kirkegårdsmedarbejderne lavet en helhedsplan … Læs mere

Høje-Taastrup er i bunden hvad angår cirkulær økonomi

En undersøgelse som Danmarks Naturfredningsforening (DN) står bag afslører at Høje-Taastrup kommune (HTK) ligger i den nederste ende, når det drejer sig om at forebygge affaldsdannelse. DN har – med hjælp fra Gate 21 og Aalborg Universitet – gennemgået samtlige kommunernes affaldsplaner og DK2020-klimaplaner. For Høje Taastrups vedkommende indeholder planerne et ”ønske om at begrænse madspild”. Derudover … Læs mere

Orden og vild natur skal følges

Helhedsindtrykket, når man besøger kirkegården ved Taastrup Nykirke er, som ved de fleste kirkegårde – pænt og ordentligt, ikke noget rod. Når man går lidt tættere på vil man kunne begynde at ane at naturen får lov at komme mere frem, og den vil komme det meget mere – bedyrer kirkegårdsleder Mark Langhoff. Kirkens menighedsråd … Læs mere

Martin Linow Jørgensen

MEC er det bedste sted jeg har arbejdet. Her er der højt til loftet. Der er en rar tone og folk er gode kollegaer. Opgaverne er alsidige – man kommer ikke til at kede sig eller længes efter fyraften. Sådan siger Martin Linow Jørgensen, der er 31 år og som i snart fire måneder har … Læs mere

Reportage fra cykelværkstedet

For nogle måneder siden, da de første ukrainske flygtninge begyndte at komme til Danmark, fik Emil Viskum fra Miljø- og energicentret i Høje Taastrup en god ide: De nyankomne flygtninge ville jo få brug for transportmidler til at bevæge sig rundt i lokalmiljøet, så hvorfor ikke skaffe dem nogle af den bæredygtige slags?   Cykelindsamlingen … Læs mere

Ren by for fuld skrue

MEC har siden 2005 haft tovholderrollen i forhold til Ren By. Ren By er et initiativ der løber af stabellen en gang om måneden i perioden april til og med oktober. Meningen er ved synlige gule veste at gøre opmærksom på alt det skrald der er i naturen og være med til at stimulere at … Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Høje-Taastrup Miljø- og Energicenter Fredag 3. juni kl 9:30 MEC’s kontor Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Ændring af vedtægtens §2 Formål Nuværende tekst: Formålet med Miljø- og Energicentret er at styrke en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. Foreningen er registreret som socialøkonomisk virksomhed. Indstilles til følgende ændring: … Læs mere

Bæredygtigt byggeri og små boliger

Vi har en fortløbende tendens til at boligerne bliver større og større. Hvor man for 100 år siden kunne bo en familier på fire i en to–værelses lejlighed, har vi i dag indrettet os således at det gennemsnitlige boligforbrug pr dansker er 53 m2. Det er godt at der – som årene gik – blev … Læs mere